Społeczny program "100 kamienic dla Łodzi" nie jest realizowany.

Władze miasta realizują obecnie własny projekt "Mia100 kamienic":