Wiceprezydent Paweł Paczkowski odpowiedzialny za remonty

by Administrator | Kwiecień 1st, 2011

31 marca 2011 r. Urząd Miasta Łodzi ogłosił, że Wiceprezydent Paweł Paczkowski będzie odpowiedzialny za realizację Łódzkiego Programu Remontowego „100 kamienic dla Łodzi”.

Zespół Autorski „100 kamienic dla Łodzi” podjął już rozmowy dotyczące formy współpracy z Wiceprezydentem. Głównym zadaniem w ramach współpracy będzie organizacja formalnej struktury koordynacyjnej i realizacyjnej projektu, a w tym przede wszystkim:

  • -budowa zespołu koordynacyjnego dla projektu (Łódzkie Centrum Remontowe),
  • - reorganizacja właściwych wydziałów UMŁ,
  • - reorganizacja zarządów nieruchomościami (AN-ów),
  • - zatwierdzenie krótkiej listy pilotażowej remontów kamienic gminnych oraz wskazanie obiektów z list: projektu „Fasada” (działek gminnych do zainwestowania) oraz kamienic wspólnotowych do zabezpieczenia i poddania procedurom przygotowawczym do remontów w kolejnym etapie,
  • - zapewnienie właściwych środków finansowych na projekty i ich wykonanie,
  • -współpraca z Wiceprezydentem ds. Planowania Przestrzennego przy zapisach ochronnych w ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów centralnych.

Wstępne ustalenia zostały poczynione w związku ze spotkaniami z Panią Prezydent Hanną Zdanowską 29 marca ’11 oraz z Wiceprezydentem Pawłem Paczkowskim 25 i 29 marca ’11. M. in. zaprezentowano listę 15 kamienic gminnych, wyłączonych z użytkowania, dzięki remontom których pozyskane zostaną lokale zamienne, niezbędne dla realizacji remontów kamienic wspólnotowych i gminnych zamieszkanych obecnie przez lokatorów.

 

Leave a Reply


seven * = 35

Najnowsze wpisy

Facebook

Mapa

Kamienice gminne oraz kamienice rejestrowe o różnej własności, przewidywane w projekcie do realizacji w 2011r.
kamienica
kamienica w Gminnej Ewidencji Zabytków
kamienica w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków