O projekcie

>> Pobierz szczegółowy opis projektu (plik PDF) <<

100 Kamienic dla Łodzi to złożony w lutym i marcu 2010 roku społeczny projekt i jednocześnie postulat dla władz Łodzi, aby zamiast patrzeć bezczynnie na rujnowanie się unikatowego XIX-wiecznego miasta, podjęły program podobny do wrocławskiego czy poznańskiego, gdzie remontuje się nawet do 60 kamienic rocznie.

Projekt zakłada, że remont 100 kamienic to koszt zaledwie 3 – 5% budżetu Łodzi a jednocześnie jest to bezwzględne minimum do rozpoczęcia programu remontowego, aby w ciągu 10 lat uratować miasto przed zniszczeniem remontując ponad 1400 obiektów zabytkowych. W innych miastach dawno uznano to za podstawę promocji a nawet rozwoju gospodarczego. Łódź jest nadal postrzegana jako brudne i zaniedbane miasto, a jej unikatowa architektura nie jest doceniana z powodu złego stanu technicznego zabytków. Domagajmy się normalności, którą inne miasta Polski dawno już mają. Przygotowania projektu rozpoczęły się od trwających ok. 1,5 roku wywiadów z lokatorami, właścicielami i zarządcami nieruchomości zabytkowych. W połowie 2010 roku rozpoczęto akcję „100 kamienic – Ty wybierasz”, w której mieszkańcy wskazali kilkaset kamienic do pilnego remontu.

Warunki typowania kamienic przez mieszkańców do późniejszej analizy:

1) obiekt musi być własnością gminy Łódź,

2) obiekt musi przejawiać minimum wartości kulturowej

3) obiekt powinien wyróżniać się stopniem zniszczenia

4) powinien być wyłączony z eksploatacji (ale nie jest to wymóg sztywny).

Wskazówką przy ustalaniu właściciela kamienicy może być mapa podmiotów odpowiedzialnych za sprzątanie – te kolorki to delegatury UMŁ: http://gis.mapa.lodz.pl/CzysteMiasto/

Być może z pomocą mieszkańców zabytkowych dzielnic Łodzi uda się w 2011 roku pobić niechlubny rekord „aż” 5 kamienic remontowanych rocznie.

Najnowsze wpisy

Facebook

Mapa

Kamienice gminne oraz kamienice rejestrowe o różnej własności, przewidywane w projekcie do realizacji w 2011r.
kamienica
kamienica w Gminnej Ewidencji Zabytków
kamienica w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków