Kamienice

Lista remontowa na rok 2011

Strona 1

 
6 Sierpnia 10
 
6 Sierpnia 45
 
Gdańska 14
 
Gdańska 154
 
Gdańska 22
 
Gdańska 24
 
Gdańska 25
 
Gdańska 35
 
Gdańska 8
 
Jaracza 12

Opracowanie listy: Jakub Polewski, przy współpracy: Urszula Niziołek-Janiak, Wiceprezydent ds. Budynków i Lokali, Geodezji i Spraw Społecznych / Wydział Budynków i Lokali UMŁ.

Lista jest oparta o zgłoszenia mieszkańców, konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Doradcą Prezydenta Miasta Łodzi ds. Architektury i Dziedzictwa Kulturowego oraz o szacunek udziału remontów powyższych zabytków w ogólnych kosztach programu remontowego.

Najnowsze wpisy

Facebook

Mapa

Kamienice gminne oraz kamienice rejestrowe o różnej własności, przewidywane w projekcie do realizacji w 2011r.
kamienica
kamienica w Gminnej Ewidencji Zabytków
kamienica w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków